Program afiliere kalapod.bg - 2Performant
Screenshot of www.kalapod.bg

kalapod.bg affiliate program

Ranking

185th

General

55th

Category

Commission

10.0%

per sale

Cookie life

30 days

Currency

BGN

Time to payment

15 days

Description

Вие избрахте Kalapod или Kalapod избра вас Ние сме #kalapod! Продаваме дамски, мъжки и детски обувки, но също така и аксесоари. Ние сме румънска мултинационална марка и продаваме продуктите си в 5 европейски държави: Румъния, България, Унгария, Словакия, Гърция. Ние присъстваме на пазара от 2014 год. и сме събрали следните цифри с течение на времето:

Read More

Вие избрахте Kalapod или Kalapod избра вас
Ние сме #kalapod!
Продаваме дамски, мъжки и детски обувки, но също така и аксесоари.
Ние сме румънска мултинационална марка и продаваме продуктите си в 5 европейски държави: Румъния, България, Унгария, Словакия, Гърция.
Ние присъстваме на пазара от 2014 год. и сме събрали следните цифри с течение на времето:
– Ние сме милионери във Facebook, с над 1 000 000 харесвания!
– 24 450 налични модела
– Над 3 500 000 продукта на собствен склад
– Между 2000 – 5000 поръчки на ден

Целта на Kalapod е да предложи на клиентите си висококачествени обувки за възможно най-много вкусове.
Поръчките се обработват и доставят незабавно, като поръчката достига до клиента, независимо от местоположението му, максимум за 1-2 работни дни.
KALAPOD е ДИРЕКТЕН вносител от производителя, като по този начин гарантира най-добрата цена на пазара и най-доброто качество. Продуктите се произвеждат в Европейския съюз (Германия, Унгария, Франция, Испания, Италия и др.).
Какви комисионни предлага Kalapod
Комисионната, предлагана на филиали, е 10% за продажба, а периодът на повторение е 30 дни. В зависимост от обема на продажбите, които филиалът може да генерира, можем да увеличим предоставената комисионна.
Комисионните ще бъдат одобрени за максимум 16 работни дни и плащането ще бъде извършено незабавно, благодарение на предплатената система. Така че, вече не трябва да чакате плащането на комисионни. След като комисионното бъде одобрено, плащането ще бъде извършено незабавно.
——————————————————————————————–
You chose Kalapod or Kalapod chose you
We are #kalapod!
We sell shoes for women, men and kids, but also accessories.
We are a romanian multinational brand and we sell our products in 5 european countries: Romania, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Greece.
We have been present on the market since 2014 and have reached the following numbers over time:
– We are millionaires on Facebook, with over 1 000 000 likes!
– 24 450 Available models
– Over 3 500 000 products in stock
– Between 2000 – 5000 orders per day
The goal of Kalapod is to offer its customers high quality shoes for as many tastes as possible.
Orders are processed and delivered immediately, as the order reaches the customer, regardless of their location in 1-2 working days.
KALAPOD is a DIRECT importer from the manufacturer, thus guaranteeing the best price on the market and the best quality. The products are manufactured in the European Union (Germany, Hungary, France, Spain, Italy, etc.).
What commissions does Kalapod offer
The commission offered to affiliates is 10% for sale and the recurrence period is 30 days. Depending on the volume of sales that the branch can generate, we can increase the commission provided.
Commissions will be approved for a maximum of 16 working days and payment will be made immediately, thanks to the prepaid system. So, you no longer have to wait for the payment of commissions. Once the commission is approved, the payment will be made immediately.

Read Less
APPLY TO PROGRAM GET LISTED HERE

Tools available

Banners

Product feeds


Same category programs.